Regulamin

Organizatorem Plebiscytu jest Sportowa Książka Roku z siedzibą w Krakowie. 

Książka, która zwycięży w wybranej kategorii otrzyma właściwy dla danej kategorii status Sportowej Książki Roku.

Zasady głosowania czytelników:

1. Użytkownicy mogą oddawać głosy od 8 stycznia 2024 r. od godziny 12:00 do 31 stycznia 2024 r. do godziny 20:00.

2. Każdy użytkownik ma do dyspozycji cztery (4) głosy - po dwa (2) w każdej z kategorii. Możliwe jest oddanie mniejszej liczby głosów.

3. Aby oddać głos należy zaznaczyć wybraną pozycję i kliknąć przycisk "ZAGŁOSUJ" po rozwinięciu menu z opisem publikacji. Po wybraniu wszystkich tytułów, którym użytkownik chce przyznać swój głos, konieczne jest podanie adresu e-mail, na który przyjdzie link potwierdzający głosowanie.

4. Powtórne głosowanie z urządzenia o tym samym nr IP nie jest możliwe.

5. Głosy zliczane są dopiero po kliknięciu w link potwierdzający dostarczony na wskazany adres e-mail.

6. Użytkownik nie może zmienić potwierdzonego głosu.

7. Liczba oddanych głosów na daną książkę nie jest jawna w trakcie głosowania. 

8. Wyniki zostaną opublikowane do końca lutego 2024 r.

9. Udział w głosowaniu jest anonimowy, bezpłatny i dobrowolny.

10. Użytkownik w trakcie trwania głosowania może omawiać swój wybór z innymi użytkownikami.

11. Głosowanie w Plebiscycie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.